OFE Kredyt Bank został utworzony na początku 2000 roku i od samego początku cieszyło się całkiem sporym zainteresowaniem ze strony osób poszukujących idealnego rozwiązania na odkładanie pieniędzy na swoją przyszłość. Niestety, jak to często bywa, sytuacja po upływie zaledwie czterech lat obrała zdecydowanie inny kierunek niż można byłoby spodziewać się tego jeszcze podczas decydowania się na skorzystanie z możliwości tego funduszu emerytalnego.

Przez dość długi czas ten fundusz emerytalny znajdował się na samym końcu we wszystkich zestawieniach, będąc najmniejszym wśród pozostałych i zwracającym na siebie coraz mniejszą uwagę potencjalnie zainteresowanych osób.

W pierwszej połowie września 2004 roku zdecydowano, że OFE Kredyt Banku zostanie przejęte przez PTE Polsat S.A.

Decyzja ta została ostatecznie podjęta przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wszystkie pieniądze oraz konta klientów OFE Kredyt Banku wraz z dniem 11 marca 2005 roku zostały przekazane Polsatowi, który stworzył nowe rachunki w ramach OFE POLSAT, na które następnie wpłynęły wszystkie zgromadzone przez klientów do tej pory środki finansowe.  Zdecydowano także, że nie podlegają zmianie jakiekolwiek zasady, które zostały zawarte w umowie, jaką każda zainteresowana osoba była zobowiązana podpisać wcześniej z Kredyt Bankiem.

 

Mowa tu między innymi o okresie jej trwania czy stażu członkowskim i, co za tym idzie, atrakcyjniejszymi warunkami po upływie określonego czasu. Nie zmieniły się także opłaty manipulacyjne pobierane od każdej ze składek. Jak wcześniej, tak i od tego czasu wynosiły one 7% wraz z nadzieją, że bardzo szybko zostaną one obniżone, co mogłoby być swojego rodzaju rekompensatą z punktu widzenia klientów, których konta przepisano do innego funduszu emerytalnego praktycznie bez ich zgody.

Dzięki takiemu rozwiązaniu OFE Fundusz uzyskał wiele tysięcy członków. Ich liczba, razem z tymi, którzy wcześniej zdecydowali się na korzystanie z OFE POLSAT, bardzo szybko wzrosła do ponad ćwierci miliona. Tak wysoka liczba pozwalała wierzyć, że prędzej lub później POLSAT przygotuje jeszcze atrakcyjniejsze warunki współpracy między nim i poszczególnymi klientami, na przykład w ramach wspomnianego już powyżej stażu członkowskiego.
Warto jednak zauważyć, że OFE Kredyt Banku oraz OFE POLSAT w pierwszych latach XXI wieku znane były jako najmniejsze na rynku fundusze emerytalne, przy czym OFE Kredyt Banku od dłuższego czasu posiadał trudności z rozwijaniem się. Fakt, że OFE Polsat przejął fundusz emerytalny Kredyt Banku nie zmieniło faktu, że wciąż pozostawał on najmniejszym na polskim rynku. Co więcej, dość wysokie były koszty przeprowadzenia wszystkich działań, aby przejąć opisywany OFE. Po podliczeniu wszystkich opłat, kwota, którą POLSAT musiał zapłacić, wynosiła prawie 30 milionów złotych.
Jak jednak okazuje się, wraz z upływem czasu również OFE POLSAT zaczął zdecydowanie słabnąć.  19 marca 2013 roku jego aktywy zostały przeniesione do PKO BP Bankowego OFE.

W tym przypadku jednak zdecydowano się na delikatne zmienienie warunków poszczególnych umów. Ustalono, że wstępna opłata będzie wynosić 3,4%. Dzięki zabiegu przejęcia funduszu inwestycyjnego OFE POLSAT PKO BP Bankowy OFE posiada ponad milion członków i może zarządzać aktywami, które łącznie przekraczają sumę dwunastu milionów na rynku. Wciąż jednak całkiem sporo brakuje mu do najbardziej popularnych funduszy, które każdego roku zwracają na siebie uwagę coraz większego grona zainteresowanych klientów.

Reforma emerytalna w pigułce

I FILAR

Filar pierwszy to zreformowany ZUS. Jest to powszechny, obowiązkowy filar repartycyjny. Do niego trafi 4/5 dotychczasowej składki, której wysokość to nadal 45 proc. twoich zarobków. Wszystkie wpłaty rejestrowane są na twoim indywidualnym koncie i masz prawo do informacji o zgromadzonych na nim środkach pieniężnych. Niestety, w przeciwieństwie do drugiego filaru, w pierwszym zgromadzone środki nie podlegają dziedziczeniu.
Więcej informacji

II FILAR

Otwarty Fundusz Emerytalny to – inaczej mówiąc – wielka wspólna skarbonka, w której każdy ubezpieczony w II filarze ma swoją indywidualną skrytkę. Do takiej skrytki wkładamy 37,5 proc. naszej obowiązkowej składki emerytalnej. Pieniądze te nie leżą jednak bezczynnie w tej skarbonce. Są inwestowane i pomnażane przez fachowców zatrudnionych w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych.

Każdy ubezpieczony w II filarze może być członkiem tylko jednego funduszu, dowolnie przez siebie wybranego. Fundusz nie może odmówić mu prawa do uczestnictwa. Fundusz można zmienić w każdej chwili, tym niemniej częste zmiany funduszy nie są korzystne dla oszczędzającego, ponosi on bowiem koszt takiej operacji.
Więcej informacji

III FILAR

To dobrowolna część nowego systemu emerytalnego, funkcjonująca w formie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Ich rolą jest zabezpieczenie poziomu życia tak, aby wysokość twojej emerytury nie była niższa od twojego wynagrodzenia w czasie aktywności zawodowej. III filar to twoja szansa na podwyższenie przyszłej emerytury.

 

Przystąpienie do  OFE w drodze zmiany funduszu
Transfery czyli zmiana funduszu odbywają się cztery razy w roku w miesiącach:
lutym
maju
sierpniu
listopadzie
Osoba, która chce zmienić dotychczasowy fundusz na Otwarty Fundusz Emerytalny, podpisuje umowę na specjalnym formularzu oznaczonym literą „B” – Umowa o Członkostwo w OFE (zmiana funduszu). Aby zostać członkiem  OFE z najbliższym terminem dokonania wypłaty  transferowej  należy  zawrzeć  umowę z funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferu. W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy z  OFE  osoba, która zawarła taką umowę powinna pisemnie powiadomić dotychczasowy fundusz o przystąpieniu do innego funduszu (wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście).

Problemy z przelaniem składki przez ZUS

jest nam niezmiernie przykro, że pomimo rzetelnego wypełniania wszystkich ustawowych obowiązków formalnych, ZUS nie przekazuje wielu  składek na konta do Funduszu, lub przekazuje je nieregularnie. Brak wpłat na konta może też być rezultatem opóźnień lub zaległości w przekazywaniu tego świadczenia przez płatnika Państwa składki ( np.zakład pracy) do ZUS-u.
Obowiązujące rozwiązania prawne, a w szczególności przepisy Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, gwarantują pełne bezpieczeństwo składek emerytalnych, które na pewno zostaną przekazane na indywidualny rachunek wraz z odsetkami za zwłokę.