Skip to main content

Przystąpienie do OFE w drodze zmiany fu

Przystąpienie do  OFE w drodze zmiany funduszu

Transfery czyli zmiana funduszu odbywają się cztery razy w roku w miesiącach:

  • lutym
  • maju
  • sierpniu
  • listopadzie

Osoba, która chce zmienić dotychczasowy fundusz na Otwarty Fundusz Emerytalny, podpisuje umowę na specjalnym formularzu oznaczonym literą “B” – Umowa o Członkostwo w OFE (zmiana funduszu). Aby zostać członkiem  OFE z najbliższym terminem dokonania wypłaty  transferowej  należy  zawrzeć  umowę z funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferu. W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy z  OFE  osoba, która zawarła taką umowę powinna pisemnie powiadomić dotychczasowy fundusz o przystąpieniu do innego funduszu (wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście).

Przystąpienie do OFE krok po kroku

Przystąpienie do OFE krok po kroku

Umowę o członkostwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym można zawrzeć:

z przedstawicielami OFE w kilkunastu punktach na terenie kraju oraz w placówkach
przesyłając do nas wypełniony ręcznie bądź elektronicznie odpowiedni formularz podpisany własnoręcznie (w dwóch egzemplarzach)
przesyłając do nas wypełniony elektronicznie odpowiedni formularz sygnowany przy użyciu podpisu elektronicznego