ofeKategoryzować OFE w oparciu o kryteria wielkości jest trudno. Możemy przyjąć bowiem kilka różnych założeń: największy kapitał, ilość członków, udział w rynku itp. Niektóre z tych parametrów pokrywają się. Faktem jest, że obecnie na naszym rynku panuje największe zainteresowanie właśnie największymi Funduszami Emerytalnymi.

Powodem są oczywiście implikacje reformy emerytalnej, bowiem według opinii ekspertów ekonomicznych jedynie największe OFE są w stanie tak naprawdę przetrwać reformatorski eksperyment. Największe OFE w Polsce jako jedyne dysponują wystarczającą ilością kapitału, aby dać radę rekompensować sobie potencjalne straty z inwestycji giełdowych, do których zmusza je wspomniana reforma. Dodatkowo prognozuje się wchłonięcie mniejszych OFE przez te większe podmioty, aby łatwiej im było przetrwać na nadal bardzo trudnym rynku finansowym.

W co inwestuje największe OFE w Polsce

Obecnie jeden z największych w Polsce ING OFE inwestował głównie do tej pory w bony i obligacje skarbowe, a więc w niezwykle bezpieczne instrumenty finansowe. Dla zwiększenia rentowności tych inwestycji częściowo uciekał się do zakupu obligacji gmin i akcji przedsiębiorstw o najbardziej stabilnej sytuacji finansowej. Jego wynik to pierwsze miejsce przy ocenie całościowej wyników funduszu i trzecie miejsce biorąc pod uwagę osiąganą stopę zwrotu z inwestycji

Kolejni wielcy gracze na rynku OFE

Kolejnym gigantem jest Nordea OFE z kapitałem akcyjnym o wysokości 252 308 034 złotych. Portfel Nordea to przede wszystkim bony i obligacje Skarbu Państwa. Rzecz jasna posiada on też akcje, ale tylko najlepiej rozwijających się i stabilnych przedsiębiorstw jak Orlen czy PGNiG. Inwestycje te przynoszą Nordea OFE najwyższą stopę zwrotu.

Kolejnym gigantem jest OFE Allianz Polska z kapitałem akcyjnym na poziomie 73 200 000 złotych. Podobnie jak u poprzedników w jego portfelu znajdziemy głównie bony i obligacje skarbowe Skarbu Państwa i NBP. Portfel akcji to obok Orlenu także PKO.BP. Daje to doskonałe wyniki drugiej co do wielkości stopy zwrotu.

Czy zmiany na nas wpłyną?

Jak zmiana systemu emerytalnego wpłynie na wyniki OFE nie jest tak naprawdę przewidzieć nikt. Niestety łatwiej jest o scenariusze negatywne. Odpływ kapitału do ZuS, konieczność zwiększonej inwestycji w akcje. W krótkoterminowej perspektywie może doprowadzić do poważnych strat. Wielu zadaje sobie pytanie czy zostać z OFE? To bardziej niż się wydaje, kwestia indywidualna, ale generalnie nie warto porzucać OFE i porzucać inwestycji kapitałowych dla wyższej emerytury.