Transfery czyli zmiana funduszu odbywają się cztery razy w roku w miesiącach:

  • lutym
  • maju
  • sierpniu
  • listopadzie

Osoba, która chce zmienić dotychczasowy fundusz na Otwarty Fundusz Emerytalny, podpisuje umowę na specjalnym formularzu oznaczonym literą “B” – Umowa o Członkostwo w OFE (zmiana funduszu). Aby zostać członkiem  OFE z najbliższym terminem dokonania wypłaty  transferowej  należy  zawrzeć  umowę z funduszem do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferu. W ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy z  OFE  osoba, która zawarła taką umowę powinna pisemnie powiadomić dotychczasowy fundusz o przystąpieniu do innego funduszu (wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście).