Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ogłosiła dwuletnią stopę zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od 29-03-2002 do 31-03-2004 roku.
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29-03-2002 roku do 31-03-2004 roku wyniosła 25,966%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 12,983%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu.

Stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od okres 29-03-2002 do 31-03-2004 roku

Nazwa OFE/Stopa zwrotu w okresie/Kwota niedoboru
Bankowy/31,932%/X
Polsat/31,677%/X
ING Nationale-Nederlanden Polska/28,968%/X
AIG/27,869%/X
PZU Złota Jesień/27,770%/X
Generali/27,005%/X
Allianz Polska/26,733%/X
DOM/26,465%/X
Sampo/26,139%/X
Ergo Hestia/25,171%/X
Kredyt Bank/24,038%/X
Pocztylion/23,205%/X
Skarbiec-Emerytura/23,182%/X
Commercial Union BPH CU WBK/22,355%/X
Credit Suisse Life & Pensions/22,161%/X
Pekao/22,134%/X
Średnia ważona stopa zwrotu – 25,966%
Minimalna stopa zwrotu – 12,983%